Într-un mediu profesional competitiv este o mare provocare ca managementul de top să facă planuri strategice eficiente pentru companie, personalul operațional să-și desfășoare prompt activitatea, partea administrativă să funcționeze „ceas” iar standardele și procedurile să fie respectate exact.

Nu folosește nimănui achiziționarea unui echipament revoluționar dacă nu se găsește la timp medicul specialist instruit să îl folosească, departamentul unde aparatul va fi inclus nu este autorizat, sau regulamentul intern nu a fost stabilit.

Noi suntem specialistul care face că toate aceste mici piese să formeze un puzzle impresionant.

Vă prezentăm mai jos serviciile noastre:

Consultanță și Asistență Operațională

Odată strategia generală stabilită, fie că este realizată de către noi împreună cu managementul organizației, fie că este deja stabilită, noi putem asigura consultanța operațională.

Oferim consultanță operațională organizațiilor din domeniul medical (spitale, clinici, cabinete, etc). Pornim de la obiectivul fiecărui client și stabilim tehnicile și tacticile de urmat pentru atingerea acestora, fie că este vorba despre creșterea veniturilor, reducerea costurilor, îmbunătățiri organizaționale, etc..

Asigurăm managementul de proiect, fie elaborare sau implementare.

Planificare Strategică și Operațională


Succesul unei companii depinde de nivelul de eficacitate în procesul de planificare. Într-un mediu competitiv cum este cel medical este o mare provocare pentru managementul de top să elaboreze planuri strategice eficiente, pentru organizație (spitale, clinici, cabinete, etc.).

Experiența noastră în management medical aduce și expertiza necesară pentru stabilirea unei viziuni clare, trasarea de axe și elaborarea de programe pentru organizațiile din domeniul medical/farmaceutic, etc..

Împreună cu managementul de top, noi realizăm cadrul general în care organizația trebuie să se încadreze. Se stabilesc obiectivele pe termen lung, se analizează concurența și locul pe care clientul ar trebui să îl ocupe în domeniul său de activitate, cota de piață pe care ar trebui să o dețină, etc..

În funcție de planurile strategice stabilite, elaborăm planurile operaționale detaliate. Se stabilesc departamentele vizate, persoanele responsabile, etc.. Putem stabili și bugetele, logistica și resursele umane, pentru atingerea obiectivelor.

Prognoze de costuri, cheltuieli, venituri potențiale

  • Stabilim stategia fiscal-bugetară.
  • Realizăm analiza diagnostic a situației inițiale.
  • Elaborăm metodologia de monitorizare a costurilor și veniturilor.
  • Analizăm evoluția veniturilor și a cheltuielilor.

Recrutare, selecție, evaluare personal medical și suport administrativ

Deoarece MM este specializată atât în marketing cât și în management medical, serviciile noastre de recrutare de personal sunt “integrate”. Avem mare grijă ca imaginea organizației recrutoare să fie una foarte profesionistă, marca acesteia una reprezentativă și brandigul personalului impecabil.

Uneori recrutarea medicilor nu are întotdeauna metode clasice. Aceștia nu vor raspunde la anunțuri obișnuite.
Știm să facem o “adevărată poveste” din etapa de « propunere a unui post ». Nu ne așteptăm ca toate categoriile de resursă umană să poată fi găsite în același loc și să poată fi interesate de același tip de mesaj. E treabă de « profesioniști ».

Pentru personalul existent realizăm o evaluare atentă și eficientă, venim cu propuneri de « modernizare » și de « integrare », când și unde este cazul.

Suntem eficienți în a verifica nevoia de formare a personalului și propunem programe de pregătire adecvate.

Elaborarea de proceduri și Standarde interne

Știm că nu totul este cum ar vrea conducerea. În domeniul medical sunt proceduri și standarde diverse.

Noi reușim să armonizam cerințele legale, standardele naționale (sau europene/internaționale) cu cele din organizație. Elaborăm regulamente și proceduri adaptate și specifice fiecărui department, activități, etc..
Elaborăm regulamente interne, normative și informări diverse.

Dezvoltarea cadrului administrativ general

Noi știm că oricât de cunoscuți ar fi medicii, oricât de dotate cabinetele, oricât de moderne clădirile și bune facilitățile, fără un cadru administrativ adecvat, o companie din domeniul medical, nu poate obține rezultate satisfăcătoare.

Dacă logistica este slabă, aprovizionarea neadaptată fluxului, curățenia nu se face la timp sau materialele lipsesc din cabinet deși se află în depozitul clinicii este pierdere de timp și bani.

Deci, noi oferim la cheie cadrul administrativ general al organizației din domeniul medical.

Asistență în procesul de autorizare a cabinetelor medicale

Procesul de autorizare a cabinetelor medicale este unul complex. Formalitățile legale, termenele diverse, condițiile specifice din locații, etc. trebuie corelate perfect.

Noi reușim să organizăm toate aceste elemente pentru a pune în deplină legalitate și funcționalitate din punctul de vedere al autorizării companiile pentru care lucrăm.